NASZE REALIZACJE

W ciągu ostatnich kilku lat wykonywaliśmy wiele inwestycji związanych z budową sieci

wodnokanalizacyjnych oraz infrastrukturą towarzyszącą , robót hydrotechnicznych, drogowych oraz

ogólnobudowlanych.

PPHU LELITO

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Kamionka Wielka Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Królowa Górna Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Królowa Polska Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Podegrodzie Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Bącza Kunina Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Barcice Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Bogusza Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bobowa Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orła Białego w Nowym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie PKP Nowy Sącz Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Korzenna Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Podrzecze Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długoszewskiego w Nowym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej  na  terenie stacji paliw LIGARA w Starym Sączu Zaprojektowanie i wykonanie wyjść wod – kan z pasa drogowego w msc. Stary Sącz Zaprojektowanie i wykonanie wyjść wod – kan z pasa drogowego w msc Mostki Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc Starym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Oczyszczalni w Szczyrzycu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w msc Limanowa Budowa kanalizacji deszczowej w Nawojowej etap I Budowa kanalizacji deszczowej w Nawojowej etap II Budowa kanalizacji deszczowej w msc Wawrzka Budowa kanalizacji deszczowej w msc Stadła Budowa kanalizacji deszczowej w msc Piwniczna Budowa kanalizacji deszczowej w msc Podegrodzie Budowa kanalizacji deszczowej w msc Trzetrzewina Budowa kanalizacji deszczowej  na terenie Zakładu Newag w Nowym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łabowa Budowa kanalizacji msc. Mogilno etap III Budowa kanalizacji Mogilno etap IV Budowa kanalizacji msc Pożogi Budowa kanalizacji w rejonie ul. Węgierskiej w Starym Sączu Budowa kanalizacji w msc Kobyłczyna Kanalizacja sanitarna w msc Stróże Kanalizacja sanitarna w msc Chodorowa Kanalizacja sanitarna w msc Stara Wieś

Roboty ogólnobudowlane i drogowe

Budowa budynku szatni w Kasince Małej w ramach programu „ORLIK 2012” Budowa Budynku szatni Klubu Sportowego Hart Tęgoborzy wraz z wykończeniem Wykonanie remontu obiektu informacji turystycznej w ramach projektu Szlak Cysterski ( roboty prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków ) Remont leśniczówki w Królowej Górnej Remont leśniczówki w Piorunce Remont leśniczówki w Kotowie Remont remizy OSP i domu kultury w Łabowej Remont Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej Wykonanie ogrodzenia szkoły w Jodłowniku Wykonanie termoizolacji Domu Wiejskiego w Siekierczynie Wykonanie Termoizolacji OSP w Wysokiem wraz z instalacjami wewnętrznymi Wykonanie Termoizolacji OSP w Gaboniu wraz z ogrodzeniem i instalacjami zewnętrznymi i zbiornikiem na nieczystości oraz kanalizacją deszczową Kapitalny remont budynku ZPHU SABA w Nawojowej Wykonanie ogrodzenia oraz parkingu i drogi z kostki brukowej OSP w Gaboniu Wykonanie drogi betonowej w msc Czaczów Wykonanie drogi betonowej w msc Królowa Górna Wykonanie chodnika w msc Trzetrzewina Wykonanie placu manewrowego przy OSP Łabowa Wykonanie parkingu na terenie ZPHU SABA w Nawojowej Wykonanie placu parkingowego w msc Krynica Zdrój

PPHU LELITO

Wodociąg

Budowa sieci wodociągowej w Nowym Sączu ul. Długoszewskiego Budowa sieci wodociągowej w msc. Jankowa Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Korczaka w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszewicza w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Orkana w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bielowickiej w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w msc Bącza Kunina Wymiana sieci wodociągowej w Nowym Sączu oś Aleje Wolności Budowa sieci wodociągowej w msc  Mogilno Budowa rurociągu wody mineralne msc Złockie

Obiekty towarzyszące

Budowa oczyszczalni ścieków w Szczyrzycu wraz z ogrodzeniem i parkingiem Budowa Hydroforni w Nowym Sączu ul. Bielowicka Budowa Hydroforni w Bobowej wraz z ogrodzeniem drogą dojazdowa i parkingiem Wykonanie zbiornika wodnego 250 m3 wraz z obsypką ziemią ok. 1600 m3 i budową ogrodzenia w msc Poręba Mała Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Jazowsko Gmina Łącko Wykonanie separatora materiałów ropopochodnych na terenie gminy Nawojowa Wykonanie przepompowni ścieków przy ul. Orła Białego w Nowym Sączu Modernizacja pompowni ścieków w rejonie ul. Elektrodowa w Nowym Saczu

PPHU LELITO

Roboty hydrotechniczne

Wykonanie 8 przepustów i 16 ścianek doczołowych w msc. Szczyrzyc Wykonanie 4 studni chłonnych żelbetowych i 3 wylotów kanalizacji deszczowej Wykonanie gabionów przy stabilizacji osuwiska w msc. Szyk Wykonanie muru oporowego na osuwisku „ Stożki ” w Mszanie Dolnej Wykonanie koszy kamiennych na potoku Srebrnik w Nawojowej

Gazociągi

Przebudowa gazociągu w msc Leszczyna Przebudowa gazociągu w msc Biczyce Dolne

NASZE REALIZACJE

W ciągu ostatnich kilku lat wykonywaliśmy wiele inwestycji

związanych z budową sieci wodnokanalizacyjnych oraz

infrastrukturą towarzyszącą , robót hydrotechnicznych,

drogowych oraz ogólnobudowlanych.

PPHU LELITO

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Kamionka Wielka Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Królowa Górna Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Królowa Polska Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Podegrodzie Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Bącza Kunina Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Barcice Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Bogusza Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bobowa Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orła Białego w Nowym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie PKP Nowy Sącz Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Korzenna Budowa kanalizacji sanitarnej w msc Podrzecze Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długoszewskiego w Nowym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej  na  terenie stacji paliw LIGARA w Starym Sączu Zaprojektowanie i wykonanie wyjść wod – kan z pasa drogowego w msc. Stary Sącz Zaprojektowanie i wykonanie wyjść wod – kan z pasa drogowego w msc Mostki Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w msc Starym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Oczyszczalni w Szczyrzycu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w msc Limanowa Budowa kanalizacji deszczowej w Nawojowej etap I Budowa kanalizacji deszczowej w Nawojowej etap II Budowa kanalizacji deszczowej w msc Wawrzka Budowa kanalizacji deszczowej w msc Stadła Budowa kanalizacji deszczowej w msc Piwniczna Budowa kanalizacji deszczowej w msc Podegrodzie Budowa kanalizacji deszczowej w msc Trzetrzewina Budowa kanalizacji deszczowej  na terenie Zakładu Newag w Nowym Sączu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łabowa Budowa kanalizacji msc. Mogilno etap III Budowa kanalizacji Mogilno etap IV Budowa kanalizacji msc Pożogi Budowa kanalizacji w rejonie ul. Węgierskiej w Starym Sączu Budowa kanalizacji w msc Kobyłczyna Kanalizacja sanitarna w msc Stróże Kanalizacja sanitarna w msc Chodorowa Kanalizacja sanitarna w msc Stara Wieś

Roboty ogólnobudowlane i drogowe

Budowa budynku szatni w Kasince Małej w ramach programu „ORLIK 2012” Budowa Budynku szatni Klubu Sportowego Hart Tęgoborzy wraz z wykończeniem Wykonanie remontu obiektu informacji turystycznej w ramach projektu Szlak Cysterski ( roboty prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków ) Remont leśniczówki w Królowej Górnej Remont leśniczówki w Piorunce Remont leśniczówki w Kotowie Remont remizy OSP i domu kultury w Łabowej Remont Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej Wykonanie ogrodzenia szkoły w Jodłowniku Wykonanie termoizolacji Domu Wiejskiego w Siekierczynie Wykonanie Termoizolacji OSP w Wysokiem wraz z instalacjami wewnętrznymi Wykonanie Termoizolacji OSP w Gaboniu wraz z ogrodzeniem i instalacjami zewnętrznymi i zbiornikiem na nieczystości oraz kanalizacją deszczową Kapitalny remont budynku ZPHU SABA w Nawojowej Wykonanie ogrodzenia oraz parkingu i drogi z kostki brukowej OSP w Gaboniu Wykonanie drogi betonowej w msc Czaczów Wykonanie drogi betonowej w msc Królowa Górna Wykonanie chodnika w msc Trzetrzewina Wykonanie placu manewrowego przy OSP Łabowa Wykonanie parkingu na terenie ZPHU SABA w Nawojowej Wykonanie placu parkingowego w msc Krynica Zdrój

PPHU LELITO

Wodociąg

Budowa sieci wodociągowej w Nowym Sączu ul. Długoszewskiego Budowa sieci wodociągowej w msc. Jankowa Budowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Korczaka w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszewicza w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Orkana w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Bielowickiej w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbielowskiej w Nowym Sączu Budowa sieci wodociągowej w msc Bącza Kunina Wymiana sieci wodociągowej w Nowym Sączu oś Aleje Wolności Budowa sieci wodociągowej w msc  Mogilno Budowa rurociągu wody mineralne msc Złockie

Obiekty towarzyszące

Budowa oczyszczalni ścieków w Szczyrzycu wraz z ogrodzeniem i parkingiem Budowa Hydroforni w Nowym Sączu ul. Bielowicka Budowa Hydroforni w Bobowej wraz z ogrodzeniem drogą dojazdowa i parkingiem Wykonanie zbiornika wodnego 250 m3 wraz z obsypką ziemią ok. 1600 m3 i budową ogrodzenia w msc Poręba Mała Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc Jazowsko Gmina Łącko Wykonanie separatora materiałów ropopochodnych na terenie gminy Nawojowa Wykonanie przepompowni ścieków przy ul. Orła Białego w Nowym Sączu Modernizacja pompowni ścieków w rejonie ul. Elektrodowa w Nowym Saczu

PPHU LELITO

Roboty hydrotechniczne

Wykonanie 8 przepustów i 16 ścianek doczołowych w msc. Szczyrzyc Wykonanie 4 studni chłonnych żelbetowych i 3 wylotów kanalizacji deszczowej Wykonanie gabionów przy stabilizacji osuwiska w msc. Szyk Wykonanie muru oporowego na osuwisku „ Stożki ” w Mszanie Dolnej Wykonanie koszy kamiennych na potoku Srebrnik w Nawojowej

PPHU LELITO

Roboty hydrotechniczne

Wykonanie 8 przepustów i 16 ścianek doczołowych w msc. Szczyrzyc Wykonanie 4 studni chłonnych żelbetowych i 3 wylotów kanalizacji deszczowej Wykonanie gabionów przy stabilizacji osuwiska w msc. Szyk Wykonanie muru oporowego na osuwisku „ Stożki ” w Mszanie Dolnej Wykonanie koszy kamiennych na potoku Srebrnik w Nawojowej