WSPIERAMY

Poza prowadzoną działalnością statutową firma aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym, oświatowym

i sportowym wspierając wiele inicjatyw. Jesteśmy sponsorem wielu akcji charytatywnych mających na

celu wspieranie placówek dydaktycznych i kulturalnych oraz ośrodków sportowych.

WSPIERAMY

Poza prowadzoną działalnością statutową firma aktywnie

uczestniczy w życiu kulturalnym, oświatowym i sportowym

wspierając wiele inicjatyw. Jesteśmy sponsorem wielu akcji

charytatywnych mających na celu wspieranie placówek

dydaktycznych i kulturalnych oraz ośrodków sportowych.